Sản phẩm kem trợ nhuộm

Sản phẩm kem trợ nhuộm giúp tóc lên màu tốt, bền màu và không gây rát da đầu. An toàn khi sử dụng.